Zdrowy dom

Cieszyńskie dzieci potrafią segregować. Zakończenie akcji ekologicznej „…z natury segreguję!”

Cieszyński Ośrodek Kultury gościł, 27 listopada br., tłumy dzieci na ostatnim w tym roku finale akcji. Uczniowie ze wszystkich cieszyńskich szkół podstawowych oraz przedszkolaki zebrali setki posegregowanych worków odpadów. Ponadto przygotowali prace plastyczne, rzeźby, fotografie oraz inscenizacje o tematyce ekologicznej. Zwycięzcą konkursu selektywnej zbiórki odpadów została cieszyńska Szkoła Podstawowa nr 6.

Od 9 do 20 listopada br. przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych z Cieszyna uczyli się prawidłowej segregacji odpadów. Przy tej okazji dzieci przygotowały prace artystyczne i przedstawienia na finał m.in. inscenizacje, występy kabaretowe, piosenki i wiersze. Program akcji jest elementem projektu „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).
znaturysegreguje
Cieszyński finał otworzył burmistrz miasta Włodzimierz Cybulski, podsumowując akcję i dziękując za jej zorganizowanie. Krótkie podsumowania akcji wygłosili także przedstawiciele organizatorów i partnerów akcji: Katarzyna Bugla (Kraft Foods Polska Oddział „Olza” w Cieszynie), dyrektor Józef Szyguda (ZGK Cieszyn), dyrektor handlowy Jarosław Łukaszczyk(PSR). Wszyscy podkreślali wagę kwestii ochrony środowiska oraz jak pomocna w tym celu jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych.

Dzieci w sumie zebrały setki posegregowanych worków odpadów opakowaniowych. Cała akcja miała na celu nauczenie dzieci i ich rodziców prawidłowej selekcji odpadów, zgodnie z zasadą, że „liczy się jakość, a nie ilość”. Konkurs selektywnej zbiórki odpadów wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 z Cieszyna. Natomiast wyróżnienie przypadło dla dzieci z Przedszkola Nr 4 im. Marii Konopnickiej. Główne nagrody dla placówek ufundował jeden ze znacznych pracodawców w regionie, „Olza” cieszyński oddział Kraft Foods Polska.

Akcja nie odbyłaby się bez zaangażowania nauczycieli i pedagogów, którzy jako koordynatorzy projektu w poszczególnych placówkach prowadzili lekcje ekologiczne, konkursy artystyczne i nadzorowali zbiórkę odpadów oraz z własnej inicjatywy organizowali dodatkowe zajęcia i konkursy. To dzięki nim na finał uczniowie przygotowali przedstawienia o tematyce ekologicznej. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i prezentowali inscenizacje podkreślające wagę problemów ochrony środowiska. Szkoła Podstawowa nr 7 przygotowała występ Kabaretu Młodzi, który na wesoło poruszył temat ochrony środowiska oraz wagę prawidłowej segregacji i recyklingu.

Występy poszczególnych szkół były przeplatane zabawami i konkursami przygotowanymi przez organizatorów. Podczas finału uczniowie mogli rywalizować w konkursie wiedzy ekologicznej, tańcu ekologicznym czy wyścigu z butelką przez slalom.

– Akcja, dzięki zaangażowaniu się w nią nie tylko dzieci, ale całych rodzin, ma wyraźny wpływ na wzrost zainteresowania problemem segregacji odpadów wśród środowisk lokalnych. Warto sobie uświadomić, że przy niewielkim wysiłku możemy poprawić stan środowiska, zmniejszając liczbę odpadów na wysypiskach poprzez ich segregację oraz umożliwienie ich wtórnego wykorzystania. – mówi Katarzyna Kawczyńska, koordynator projektu „W Trosce o Naturę”, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

Realizacja cieszyńskiej akcji „… z natury segreguję!” była możliwa dzięki zaangażowaniu odpowiedzialnych społecznie firm i instytucji troszczących się o ochronę środowiska. Do tego grona zaliczają się władze miasta, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, będący głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji. Współorganizatorem akcji i fundatorem nagród był Kraft Foods Polska. Akcję wspierała firma ZGK Cieszyn, czuwając nad stroną techniczną zbiórki odpadów. Użyczyła ona swoich pojemników i zajęła się wywozem gromadzonych przez dzieci odpadów.

Cały program akcji „…z natury segreguję!” jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

***
„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji na www.wtrosceonature.com oraz www.psr.pl.

hastagi na stronie:

# wiersze ekologiczne dla przedszkolakĂłw

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy