Tag Archives: Konferencja Wysoka

Konferencja Wysoka jakość kiszonki to wysokie przyrosty u bydła

Konferencja Wysoka jakość kiszonki to wysokie przyrosty u bydła

21 listopada w Suchowli odbyło się spotkanie dla rolników, hodowców bydła mięsnego zorganizowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz firmę DOW GmbH Europe na temat „Minimalizacji strat w produkcji kiszonek. Jak otrzymać sianokiszonkę wysokiej jakości”…
Top