Nikotynizm articles

Terapie ukierunkowane molekularnie (terapie celowane)

Terapie ukierunkowane molekularnie (terapie celowane)

Terapie ukierunkowane molekularnie (terapie celowane) Przełom we wczesnym wykrywaniu raka płuca Postęp w dziedzinie biologii molekularnej nie pozostaje bez wpływu na możliwości diagnozowania i prognozowania raka płuca. Wykorzystanie specjalistycznego badania czynników epigenetycznych (tj. metylacji wolnego krążącego DNA, oceny ekspresji miRNAs) może być użyteczne w kwalifikowaniu osób z największym ryzykiem zachorowania na raka płuca do badań przesiewowych.…

Na przestrzeni ostatnich lat, u kobiet zauważa się rosnącą tendencję do uzależnień

Warszawa, sierpień 2014 r. Informacja prasowa Intensywne słońce i tytoń to najwięksi wrogowie skóry Liczba podań urlopowych w lipcu i w sierpniu rośnie wprost proporcjonalnie do intensywności promieniowania słonecznego. Wśród żądnych słońca urlopowiczów obecni są także palacze. To właśnie oni są najbardziej narażeni na niekorzystne skutki zdrowotne jakie niesie ze sobą opalanie oraz palenie papierosów.…
Top