Informacje articles

Wodooszczędne nasiona

Wodooszczędne nasiona

Wodooszczędne nasiona, które zapewnią bezpieczeństwo zasobów żywności na świecie [Data: 2011-04-13] Naukowcy w Wlk. Brytanii opracowali nowy sposób na wytwarzanie wodooszczędnych nasion, które ich zdaniem pomogą roślinom zwiększyć odporność na suszę, co pomoże poprawić globalne bezpieczeństwo zasobów żywności. Badania zostały częściowo sfinansowane ze środków projektu PHARMA-PLANTA (Zrekombinowane farmaceutyki roślinne do ochrony zdrowia człowieka), który otrzymał 12 mln EUR z tematu „Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia” Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.…

Wissenschaftler beleuchten Verbindung zwischen Waldboden und Lachgas

Wissenschaftler beleuchten Verbindung zwischen Waldboden und Lachgas [Datum: 2011-04-13] Reaktive Stickstoffverbindungen aus Verkehr, Industrie und Landwirtschaft führen zu steigenden Emissionen des Treibhausgases Lachgas (N2O), zeigen neue Forschungen. Die in der Fachzeitschrift Nature erschienene Studie „European Nitrogen Assessment” (ENA) zeigt, dass mindestens doppelt so viel Lachgas aus dem Waldboden freigesetzt wird, wie vom zwischenstaatlichen Gremium für Klimaänderungen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bisher angenommen.…

Scientists shed light on forest soil and nitrous oxide connection

Scientists shed light on forest soil and nitrous oxide connection [Date: 2011-04-13] Greenhouse gas nitrous oxide (N2O) emissions have swelled due to reactive nitrogen compounds from transport, industry and agriculture, new research shows. Presented in the journal Nature, the European Nitrogen Assessment (ENA) study reveals that forest soil-generated N2O emission is at least twice as high as the figure projected by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).…

zależności między glebą leśną a podtlenkiem azotu

Naukowcy rzucają światło na zależności między glebą leśną a podtlenkiem azotu [Data: 2011-04-13] Emisje gazu cieplarnianego, jakim jest podtlenek azotu (N2O), zwiększyły się z powodu obecności reaktywnych związków azotowych pochodzących z transportu, przemysłu i rolnictwa – wskazują wyniki nowych badań naukowych.…
Top