Badanie roli chmur w zmianie klimatu

Rola, jaką chmury odgrywają w zmianie klimatu, pozostaje tajemnicą, ale partnerzy projektu EUCLIPSE (Projekt wzajemnego porównywania chmur, badania procesu i oceny) postanowili rzucić nieco światła na tę kwestię, wykorzystując najnowocześniejszą technologię do stworzenia precyzyjnego obrazu powiązań chmur ze zmieniającymi się schematami pogodowymi. Finansowany z funduszy UE na kwotę 3,5 mln EUR projekt ma na celu pomóc meteorologom dokładnie przewidywać przyszłe schematy zmiany klimatu na całym świecie.

Towarzyszą nam na co dzień, ale jak często większość z nas spogląda w górę i zauważa niezwykle złożone kształty i formacje tworzone przez miliony kropel pary wodnej, która kondensuje się na niebie tworząc chmury?

Choć ich obecność w ekosystemie uważamy za rzecz oczywistą, chmury odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu globalnych schematów pogodowych, jeśli chodzi o opady, godziny nasłonecznienia i temperaturę. Teraz w kontekście zmieniających się dotychczasowych schematów pogodowych – z powodu zmiany klimatu – ich rola staje się obiektem szczególnego zainteresowania.

1234194_mountains_3W ramach czteroletniego projektu współpracy badana będzie rola chmur w zmianie klimatu. W EUCLIPSE bierze udział 13 instytucji badawczych, których prace kierowane będą przez Politechnikę w Delft, w Holandii. Wśród innych prestiżowych instytutów uczestniczących w projekcie znalazły się Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) oraz Instytut Meteorologii im. Maxa Plancka w Niemczech.

Kierownikiem prac badawczych będzie profesor Pier Siebesma z Politechniki w Delft. Celem projektu jest opracowanie znacznie bardziej przejrzystego modelu obecnego klimatu, aby rzucić więcej światła na rolę, jaką chmury odgrywają w zmianie klimatu.

Modele klimatyczne służą do przewidywania zmian w klimacie. Niemniej obecnie nie są one wystarczająco dokładne ze względu na odchylenia w schematach pogodowych wywoływane przez owe zmiany. W istniejących modelach klimatycznych widać, jak nisko zawieszone chmury reagują w różny sposób, w zależności od modelu, na obecność CO2 w atmosferze. Zatem umiejętność przewidywania zachowań chmur ma ogromne znaczenie w prognozowaniu zmiany klimatu.

Do obliczania zachowań chmur w coraz cieplejszym klimacie posłuży nowy model klimatyczny EC-Earth wykorzystujący modele o wysokiej rozdzielczości do obrazowania obłoków w sposób realistyczny.

Projekt zostanie podzielony na szereg pakietów roboczych, które korzystać będą między innymi z systemów prognozowania Earth System Modelling (ESM) do opracowywania symulacji. Obejmą one ewaluację zachowań chmur w ocieplającym się klimacie, ocenę zachowań chmur w różnych klimatach, ilościowe ujęcie wrażliwości klimatu w celu określenia zachowań chmur w różnych regionach oraz symulacje ekstremalnych warunków pogodowych i temperaturowych w Europie w kontekście tych zachowań.

Przeprowadzona zostanie seria badań, a partnerzy projektu EUCLIPSE posłużą się nowymi satelitami, które po raz pierwszy będą w stanie zobrazować chmury trójwymiarowo.

Satelity nazwane „A-train” są wyposażone w aktywne systemy radarowe oraz lidarowe i zostaną wykorzystane do najważniejszych testów modeli klimatycznych. Uzyskane wyniki zostaną ujęte w następnym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i dadzą znacznie bardziej przejrzysty obraz tego, jak procesy formowania się chmur reagują na zmianę klimatu.

Więcej informacji:

Politechnika w Delft:
http://www.tudelft.nl/

Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI):
http://www.knmi.nl/about_knmi/

Instytut Meteorologii im. Maxa Plancka:
http://www.mpimet.mpg.de/en/home.html

Teksty pokrewne: 30193, 30717, 31117

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Politechnika w Delft
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Politechniki w Delft.
Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Koordynacja, wspólpraca; Nauki o ziemi; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Meteorologia; Badania Naukowe; Przestrzeń kosmiczna & badania satelitarne

RCN: 31446

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=4&CAT=NEWS&QUERY=0124f7e4dfd7:d88e:0f8d8d68&RCN=31446

Authors

Related posts

Top